ร้านเอเซียเฟอร์นิเจอร์ ไทยแลนด์ Menu
"ซื้อเฟอร์นิเจอร์ถูกใจช่วยบอกเพื่อน บริการไม่ถูกใจช่วยบอกเรา"

บานประตูพระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

อัพเดท: 1 มกราคม 2513
ผู้เข้าชม: 3,826
นัยอันลึกล้ำของคำ “ขอบคุณ
 
ขอบคุณความไม่มี               ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้
 
ขอบคุณความยากจน           ที่ทำให้เป็นคนมุมานะ
 
ขอบคุณความล้มเหลว         ที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ
 
ขอบคุณความผิดพลาด        ที่ทำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิม
 
ขอบคุณความริษยา              ที่ทำให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่
 
ขอบคุณคำวิพากษ์วิจารณ์     ที่ทำให้ผลิบานอย่างไร้ข้อตำหนิ
 
ขอบคุณความไม่รู้                 ที่ทำให้รู้จักครูชื่อประสบการณ์
 
ขอบคุณความผิดหวัง             ที่ทำให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นมาใหม่
 
ขอบคุณศัตรูที่แกร่งกล้า         ที่ทำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่มืออาชีพ
 
ขอบคุณมหกรรมคอรัปชั่น    ที่ทำให้เราอยากสร้างสรรค์การ
                                         เมืองใหม่
 
ขอบคุณความป่วยไข้           ที่ทำให้เราตั้งใจดูแลสุขภาพ
 
ขอบคุณความทุกข์             ที่ทำให้เรารู้ว่าความสุขมีค่าแค่ไหน
 
ขอบคุณความพลัดพราก     ที่ทำให้เราสละจากความยึดติดถือมั่น
 
ขอบคุณเพลิงกิเลส             ที่ทำให้เรามีเหตุอยากถึงพระนิพพาน
 
ขอบคุณความตาย         ที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบรูณ์แบบ
 
ว.วชิรเมธี