ร้านเอเซียเฟอร์นิเจอร์ ไทยแลนด์ Menu
"ซื้อเฟอร์นิเจอร์ถูกใจช่วยบอกเพื่อน บริการไม่ถูกใจช่วยบอกเรา"

ตลับเมตรกับเฟอร์นิเจอร์

อัพเดท: 4 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม: 6,007

ตลับเมตรกับเฟอร์นิเจอร์

หน่วยนับของตลับเมตรจะแบ่งค่าเป็นดังนี้

1.หน่วยวัดค่าที่เป็นนิ้ว

2.หน่วยวัดค่าที่เป็นเซนติเมตร

3.หน่วยวัดค่าที่เป็นมิลลิเมตร

     หน่วยวัดค่าระหว่างมิลลิเมตรกับนิ้วนั้นถือว่ามีค่าความต่างค่อนข้างสูง เวลานำมาใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นจะทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นอย่างเด่นชัด เนื่องจากตลับเมตรที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดความคาดเคลื่อนของหน่วยนับนั้นๆ โดยปกติเวลาผลิตเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นจะใช้ค่าหน่วยการวัดเป็นมิลลิเมตรแทน แต่ที่เห็นทางหน้าเว็บไซด์ส่วนใหญ่ของทางร้านเอเซียเฟอร์นิเจอร์นั้น ได้ทำการแปลงหน่วยจากมิลลิเมตร เป็นเซนติเมตรให้แล้วเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นสำหรับลูกค้าโดยทั่วไป