ร้านเอเซียเฟอร์นิเจอร์ ไทยแลนด์ Menu
"ซื้อเฟอร์นิเจอร์ถูกใจช่วยบอกเพื่อน บริการไม่ถูกใจช่วยบอกเรา"

บานประตูพระอุโบสถวัดพิชยญาติการามวรวิหาร (อะไรก็ไม่เท่า)

อัพเดท: 9 มีนาคม 2553
ผู้เข้าชม: 5,493
อะไรก็ไม่เท่า
 
ได้       อะไรก็ไม่เท่า       ได้คิด
เสีย      อะไรก็ไม่เท่า       เสียสามัญสำนัก (ไม่รู้ดีรู้ชั่ว)
มี         อะไรก็ไม่เท่า       มีปัญญา
รู้          อะไรก็ไม่เท่า       รู้สึกตัว
เจ็บ      อะไรก็ไม่เท่า       เจ็บใจ
หนา     อะไรก็ไม่เท่า       หนาทิฐิ
กลัว     อะไรก็ไม่เท่า       กลัวใจตัวเอง
สูง       อะไรก็ไม่เท่า       ใจสูง
ร้อน     อะไรก็ไม่เท่า       ร้อนเสน่หา
กิน       อะไรก็ไม่เท่า      กินสินบน
จน       อะไรก็ไม่เท่า      จนปัญญา
บ้า       อะไรก็ไม่เท่า      บ้าอำนาจ
ติด       อะไรก็ไม่เท่า      ติดการพนัน
ขาด     อะไรก็ไม่เท่า      ขาดความรู้
ดู         อะไรก็ไม่เท่า       ดูจิต
หลง     อะไรก็ไม่เท่า      หลงตัวเอง
เห็น      อะไรก็ไม่เท่า     เห็นผิดเป็นชอบ
เปลี่ยน  อะไรก็ไม่เท่า     เปลี่ยนวิธีคิด
ให้        อะไรก็ไม่เท่า     ให้ธรรมะเป็นทาน
สุข        อะไรก็ไม่เท่า     สันติสุข
ว.วชิรเมธี