ร้านเอเซียเฟอร์นิเจอร์ ไทยแลนด์ Menu
"ซื้อเฟอร์นิเจอร์ถูกใจช่วยบอกเพื่อน บริการไม่ถูกใจช่วยบอกเรา"

ชั้นวางพระ (หิ้งพระ)

หิ้งพระ หรือ ชั้นวางพระ ชุดโต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระแขวนฝาผนัง ผลิตจากไม้สักทองแท้ คงทนแข็งแรง