ร้านเอเซียเฟอร์นิเจอร์ ไทยแลนด์ Menu
"ซื้อเฟอร์นิเจอร์ถูกใจช่วยบอกเพื่อน บริการไม่ถูกใจช่วยบอกเรา"
🔊 ประกาศ : ร้านเอเซียเฟอร์นิเจอร์ร่มเกล้า เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 (เวลา 8.00 น. - 18.00 น.) เป็นต้นไป :)

ชั้นวางพระ (หิ้งพระ)

หิ้งพระ หรือ ชั้นวางพระ ชุดโต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระแขวนฝาผนัง ผลิตจากไม้สักทองแท้ คงทนแข็งแรง